National rating at round 6

ID Nome K Elo Var Per
1 Mao, Daqi 25 1703 5 1672
2 Park-Tamati, Philli 24 1781 14 2074
3 Kichavadi, Tejasvi 31 1431 -34 1324
4 Liu, William Rui 30 1493 15 1498
6 Zhao, Oliver 33 1345 -16 1333
7 Sun, Nathan 33 1314 13 1375
8 Zhang, Charles 34 1290 34 1504
9 Liu, Richard Jingjie 37 1146 -30 1141
10 Lu, Xiahan (Luna) 42 895 21 1076
11 Yue, Annie 35 1201 -17 1285
12 Sun, Wanyao Sarah 39 1048 39 1314
13 Jin, Kai bo 40 983 -32 1017
14 Tao, Junqing Jerome 37 1124 0 1114
15 Gupta, Arush 35 1221 -7 1174
16 Xiao, Maxwell 42 860 -25 873
17 Xia, Max 38 1095 23 1272
18 Shenoy, Pranav 37 1106 41 1304
19 Zhang, Aidan 38 1091 -49 939
20 Si, William 44 776 18 873
21 Yuan, Paul 46 688 51 1051
22 Yuan, Hong 35 1221 -63 851
23 Sun, Taoran Ethan 43 849 9 913
24 Zhou, Adele 41 913 29 1140
25 Follington, Owen 37 1126 -30 828
26 Shen, Aaron 40 966 -60 856
27 Wang, Lucas 42 893 -4 888
28 Jiang, Patrick Di 38 1081 -34 1144
29 Somaraju, Jathin Nan 47 647 0 806
30 Rehansi, D P Sayuni 44 759 97 1221
31 Zhang, Kyan Jiarun 43 818 -26 845
32 Moffitt, Samuel 40 952 64 1318
33 Vignesh Kumar, Kavin 42 883 -4 1028
34 Huang, Jayden 44 799 -44 695
35 Wang, Alex Xinyang 44 761 0 0
36 Yu, Maxwell 44 760 -57 700
37 Park, Aiden 45 723 90 1129
38 Gu, Claire Yuqi 46 693 -5 914
39 Li, Anson 46 667 55 1014
40 Wang, Carol Huixin 46 652 -28 643
41 Wang, Ruitong 46 652 0 778
42 Gu, Marcus Zhenbo 49 529 0 863
43 Wang, Luming (Isla) 54 276 -22 242