1 Waiwai, Tane , K= 0, Elo=1335, ID=17812
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Xu, Jeremy Xi 1173 162 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 196 0.75 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Liang, Qixuan 1425 90 0.38 0.5 2.5 6.5
4 W 4 Zhou, Adele 1256 79 0.61 1.0 3.5 3.5
5 B 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 4.5 6.0
6 W 6 Zhang, Charles 1336 1 0.50 0.5 5.0 7.5
7 B 7 Sun, Taoran Ethan 1113 222 0.78 1.0 6.0 2.5
8 W 8 Fedorov, Nikolai 1050 285 0.84 1.0 7.0 1.5
9 B 9 Liu, Richard Jingjie 1100 235 0.79 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=1417 1066 6.28 8.0 0.0

2 Zhang, Lucas Boyu , K= 0, Elo=1139, ID=17426
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Liu, Richard Jingjie 1100 39 0.55 0.0 0.0 5.5
2 B 1 Waiwai, Tane 1335 196 0.25 0.0 0.0 8.0
3 W 10 Xu, Jeremy Xi 1173 34 0.45 1.0 1.0 1.0
4 W 3 Liang, Qixuan 1425 286 0.16 0.0 1.0 6.5
5 B 4 Zhou, Adele 1256 117 0.34 1.0 2.0 3.5
6 W 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 2.0 6.0
7 B 6 Zhang, Charles 1336 197 0.25 0.0 2.0 7.5
8 W 7 Sun, Taoran Ethan 1113 26 0.54 1.0 3.0 2.5
9 B 8 Fedorov, Nikolai 1050 89 0.62 0.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 963 1088 4.08 3.0 0.0

3 Liang, Qixuan , K=31, Elo=1425, ID=17463
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Fedorov, Nikolai 1050 375 0.91 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Liu, Richard Jingjie 1100 325 0.87 1.0 2.0 5.5
3 W 1 Waiwai, Tane 1335 90 0.62 0.5 2.5 8.0
4 B 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 286 0.84 1.0 3.5 3.0
5 W 10 Xu, Jeremy Xi 1173 252 0.81 1.0 4.5 1.0
6 W 4 Zhou, Adele 1256 169 0.72 0.0 4.5 3.5
7 B 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 5.5 6.0
8 W 6 Zhang, Charles 1336 89 0.62 0.0 5.5 7.5
9 B 7 Sun, Taoran Ethan 1113 312 0.86 1.0 6.5 2.5
var = -22, PRtg=1222 1056 7.17 6.5 0.0

4 Zhou, Adele , K=36, Elo=1256, ID=17082
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Sun, Taoran Ethan 1113 143 0.69 0.0 0.0 2.5
2 B 8 Fedorov, Nikolai 1050 206 0.76 1.0 1.0 1.5
3 W 9 Liu, Richard Jingjie 1100 156 0.71 0.5 1.5 5.5
4 B 1 Waiwai, Tane 1335 79 0.39 0.0 1.5 8.0
5 W 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 117 0.66 0.0 1.5 3.0
6 B 3 Liang, Qixuan 1425 169 0.28 1.0 2.5 6.5
7 W 10 Xu, Jeremy Xi 1173 83 0.61 1.0 3.5 1.0
8 W 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 3.5 6.0
9 B 6 Zhang, Charles 1336 80 0.39 0.0 3.5 7.5
var = -68, PRtg= 995 1075 5.41 3.5 0.0

5 Mei, Zihan , K= 0, Elo= 0, ID=0
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Zhang, Charles 1336 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 7 Sun, Taoran Ethan 1113 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 W 8 Fedorov, Nikolai 1050 400 0.08 1.0 2.0 1.5
4 B 9 Liu, Richard Jingjie 1100 400 0.08 1.0 3.0 5.5
5 W 1 Waiwai, Tane 1335 400 0.08 0.0 3.0 8.0
6 B 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 400 0.08 1.0 4.0 3.0
7 W 3 Liang, Qixuan 1425 400 0.08 0.0 4.0 6.5
8 B 4 Zhou, Adele 1256 400 0.08 1.0 5.0 3.5
9 W 10 Xu, Jeremy Xi 1173 400 0.08 1.0 6.0 1.0
var = 0, PRtg=1339 1214 0.72 6.0 0.0

6 Zhang, Charles , K=33, Elo=1336, ID=17343
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 10 Xu, Jeremy Xi 1173 163 0.72 1.0 2.0 1.0
3 W 7 Sun, Taoran Ethan 1113 223 0.78 1.0 3.0 2.5
4 B 8 Fedorov, Nikolai 1050 286 0.84 1.0 4.0 1.5
5 W 9 Liu, Richard Jingjie 1100 236 0.80 0.0 4.0 5.5
6 B 1 Waiwai, Tane 1335 1 0.50 0.5 4.5 8.0
7 W 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 197 0.75 1.0 5.5 3.0
8 B 3 Liang, Qixuan 1425 89 0.38 1.0 6.5 6.5
9 W 4 Zhou, Adele 1256 80 0.61 1.0 7.5 3.5
var = 40, PRtg=1339 1066 6.30 7.5 0.0

7 Sun, Taoran Ethan , K=41, Elo=1113, ID=17428
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Zhou, Adele 1256 143 0.31 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 1.0 6.0
3 B 6 Zhang, Charles 1336 223 0.22 0.0 1.0 7.5
4 B 10 Xu, Jeremy Xi 1173 60 0.42 0.5 1.5 1.0
5 W 8 Fedorov, Nikolai 1050 63 0.59 1.0 2.5 1.5
6 B 9 Liu, Richard Jingjie 1100 13 0.52 0.0 2.5 5.5
7 W 1 Waiwai, Tane 1335 222 0.22 0.0 2.5 8.0
8 B 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 26 0.46 0.0 2.5 3.0
9 W 3 Liang, Qixuan 1425 312 0.14 0.0 2.5 6.5
var = -53, PRtg= 924 1090 3.80 2.5 0.0

8 Fedorov, Nikolai , K= 0, Elo=1050, ID=17820
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Liang, Qixuan 1425 375 0.09 0.0 0.0 6.5
2 W 4 Zhou, Adele 1256 206 0.24 0.0 0.0 3.5
3 B 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 0.0 6.0
4 W 6 Zhang, Charles 1336 286 0.16 0.0 0.0 7.5
5 B 7 Sun, Taoran Ethan 1113 63 0.41 0.0 0.0 2.5
6 B 10 Xu, Jeremy Xi 1173 123 0.33 0.5 0.5 1.0
7 W 9 Liu, Richard Jingjie 1100 50 0.43 0.0 0.5 5.5
8 B 1 Waiwai, Tane 1335 285 0.16 0.0 0.5 8.0
9 W 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 89 0.38 1.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 824 1097 3.12 1.5 0.0

9 Liu, Richard Jingjie, K=37, Elo=1100, ID=17623
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 39 0.45 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Liang, Qixuan 1425 325 0.13 0.0 1.0 6.5
3 B 4 Zhou, Adele 1256 156 0.29 0.5 1.5 3.5
4 W 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 1.5 6.0
5 B 6 Zhang, Charles 1336 236 0.20 1.0 2.5 7.5
6 W 7 Sun, Taoran Ethan 1113 13 0.48 1.0 3.5 2.5
7 B 8 Fedorov, Nikolai 1050 50 0.57 1.0 4.5 1.5
8 B 10 Xu, Jeremy Xi 1173 73 0.40 1.0 5.5 1.0
9 W 1 Waiwai, Tane 1335 235 0.21 0.0 5.5 8.0
var = 70, PRtg=1172 1092 3.65 5.5 0.0

10 Xu, Jeremy Xi , K= 0, Elo=1173, ID=18064
ChessPower Junior Masters C-Grade, Auckland, 27/04/2021, 01/05/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Waiwai, Tane 1335 162 0.29 0.0 0.0 8.0
2 W 6 Zhang, Charles 1336 163 0.28 0.0 0.0 7.5
3 B 2 Zhang, Lucas Boyu 1139 34 0.55 0.0 0.0 3.0
4 W 7 Sun, Taoran Ethan 1113 60 0.58 0.5 0.5 2.5
5 B 3 Liang, Qixuan 1425 252 0.19 0.0 0.5 6.5
6 W 8 Fedorov, Nikolai 1050 123 0.67 0.5 1.0 1.5
7 B 4 Zhou, Adele 1256 83 0.39 0.0 1.0 3.5
8 W 9 Liu, Richard Jingjie 1100 73 0.60 0.0 1.0 5.5
9 B 5 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 1.0 6.0
var = 0, PRtg= 733 1084 4.47 1.0 0.0