National rating at round 9

N Nome K Elo Var Per
3 Liang, Qixuan 31 1425 -22 1222
4 Zhou, Adele 36 1256 -68 995
6 Zhang, Charles 33 1336 40 1339
7 Sun, Taoran Ethan 41 1113 -53 924
9 Liu, Richard Jingjie 37 1100 70 1172