1 Patdu, Ariel A , K=30, Elo=1467, ID=16832
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Tizard, James 1199 268 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 15 Pan, Alexander Hanru 1355 112 0.65 0.5 1.5 4.0
3 B 28 Thorburn, Emma 1068 399 0.92 1.0 2.5 2.5
4 W 17 Zhang, Charles 1301 166 0.72 0.0 2.5 5.5
5 B 6 Yuan, Hong 1419 48 0.57 1.0 3.5 2.5
6 W 10 Fan, Eric 1379 88 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=1480 1287 4.31 4.5 15.5

2 Wang, Cherry Ruichen, K=30, Elo=1453, ID=16724
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Zhou, Adele 1162 291 0.85 1.0 1.0 1.5
2 B 17 Zhang, Charles 1301 152 0.70 0.5 1.5 5.5
3 W 29 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 1.0 2.5 1.5
4 B 9 Smith, Scott R 1381 72 0.60 1.0 3.5 3.0
5 W 4 Tang, Tracy 1447 6 0.51 0.0 3.5 5.0
6 B 22 Tizard, James 1199 254 0.81 0.5 4.0 4.0
var = -12, PRtg=1363 1238 4.39 4.0 16.0

3 Chen, Anderson , K=31, Elo=1450, ID=17028
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Yuan, Paul 1129 321 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 16 Nimmakayala, Srirama 1317 133 0.68 1.0 2.0 2.0
3 B 18 Barry, Jacob 1296 154 0.71 1.0 3.0 4.0
4 W 12 Zhao, Oliver 1371 79 0.61 1.0 4.0 4.0
5 B 17 Zhang, Charles 1301 149 0.70 0.0 4.0 5.5
6 B 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1262 1069 4.49 4.5 18.5

4 Tang, Tracy , K=31, Elo=1447, ID=17091
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 324 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 19 Bhatt, Daksh 1270 177 0.73 0.0 1.0 2.5
3 W 33 Huang, Selina 806 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 16 Nimmakayala, Srirama 1317 130 0.68 1.0 3.0 2.0
5 B 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 6 0.49 1.0 4.0 4.0
6 W 18 Barry, Jacob 1296 151 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 19, PRtg=1484 1211 4.39 5.0 16.0

5 Ng, Lok Jim (Lauren), K=31, Elo=1441, ID=17170
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 336 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 18 Barry, Jacob 1296 145 0.69 0.0 1.0 4.0
3 B 22 Tizard, James 1199 242 0.80 0.5 1.5 4.0
4 W 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 0.0 1.5 3.0
5 B 32 Madhavan, Kugan 816 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 40 Wang, Yang 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = -50, PRtg= 793 736 5.13 3.5 11.0

6 Yuan, Hong , K=31, Elo=1419, ID=17441
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 210 0.77 1.0 1.0 3.5
3 W 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 296 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 19 Bhatt, Daksh 1270 149 0.70 0.5 2.5 2.5
5 W 1 Patdu, Ariel A 1467 48 0.43 0.0 2.5 4.5
6 B 13 Tao, Junqing Jerome 1363 56 0.58 0.0 2.5 3.5
var = -53, PRtg=1015 1072 4.25 2.5 10.5

7 Ray, Charlotte , K=31, Elo=1402, ID=16662
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Thorburn, Emma 1068 334 0.88 0.5 0.5 2.5
2 W 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.0 0.5 4.5
3 B 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
4 W 32 Madhavan, Kugan 816 400 0.92 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -96, PRtg= 149 471 3.64 0.5 3.0

8 Wang, Lucas , K=32, Elo=1397, ID=17081
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 0.0 0.0 1.5
2 B 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 35 Lu, Luna 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 B 28 Thorburn, Emma 1068 329 0.88 1.0 3.0 2.5
6 W 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -48, PRtg= 612 487 5.48 4.0 12.0

9 Smith, Scott R , K=32, Elo=1381, ID=14120
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Dissanayake, W D Sri 922 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Wang, Alex Xinyang 1252 129 0.67 1.0 2.0 2.0
3 B 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 72 0.40 0.0 3.0 4.0
5 B 18 Barry, Jacob 1296 85 0.62 0.0 3.0 4.0
6 W 35 Lu, Luna 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg= 821 821 4.45 3.0 15.0

10 Fan, Eric , K=32, Elo=1379, ID=17030
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 29 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.92 0.5 1.5 1.5
3 W 17 Zhang, Charles 1301 78 0.61 0.0 1.5 5.5
4 B 24 Yuan, Paul 1129 250 0.81 1.0 2.5 2.5
5 W 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 170 0.72 1.0 3.5 3.5
6 B 1 Patdu, Ariel A 1467 88 0.38 0.0 3.5 4.5
var = -29, PRtg=1217 1160 4.36 3.5 13.5

11 Tang, Kevin , K=32, Elo=1372, ID=17742
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Madhavan, Kugan 816 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 267 0.82 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Barry, Jacob 1296 76 0.60 0.0 2.0 4.0
5 B 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 W 20 Wang, Alex Xinyang 1252 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = -58, PRtg= 745 745 4.84 3.0 11.0

12 Zhao, Oliver , K=32, Elo=1371, ID=16767
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Huang, Selina 806 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 35 Lu, Luna 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 19 Bhatt, Daksh 1270 101 0.64 1.0 3.0 2.5
4 B 3 Chen, Anderson 1450 79 0.39 0.0 3.0 4.5
5 W 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.0 3.0 4.5
6 B 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -22, PRtg= 713 588 4.71 4.0 16.0

13 Tao, Junqing Jerome , K=32, Elo=1363, ID=17344
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 32 Madhavan, Kugan 816 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 36 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.5 1.5 3.5
4 W 28 Thorburn, Emma 1068 295 0.85 0.0 1.5 2.5
5 B 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 W 6 Yuan, Hong 1419 56 0.42 1.0 3.5 2.5
var = -45, PRtg= 608 551 4.95 3.5 10.0

14 Radich, Julius , K= 0, Elo=1360, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Lu, Luna 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 33 Huang, Selina 806 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 37 Meng, Harrison Xiang 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 41 Wei, Alice 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 237 0.80 0.0 2.0 4.0
6 B 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.92 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 418 475 5.40 2.5 7.5

15 Pan, Alexander Hanru, K=32, Elo=1355, ID=16708
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 1 Patdu, Ariel A 1467 112 0.35 0.5 1.5 4.5
3 W 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.5 2.0 4.5
4 W 20 Wang, Alex Xinyang 1252 103 0.64 1.0 3.0 2.0
5 B 34 Beier, Thomas 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 17 Zhang, Charles 1301 54 0.58 0.0 4.0 5.5
var = -10, PRtg= 795 670 4.33 4.0 15.5

16 Nimmakayala, Srirama, K=33, Elo=1317, ID=17185
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Meng, Harrison Xiang 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Chen, Anderson 1450 133 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 4 Tang, Tracy 1447 130 0.32 0.0 2.0 5.0
5 B 44 Zhang, Mark Haotian 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 33 Huang, Selina 806 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -76, PRtg= 492 617 4.32 2.0 10.0

17 Zhang, Charles , K=33, Elo=1301, ID=17343
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Perera, Ranya 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 152 0.30 0.5 1.5 4.0
3 B 10 Fan, Eric 1379 78 0.39 1.0 2.5 3.5
4 B 1 Patdu, Ariel A 1467 166 0.28 1.0 3.5 4.5
5 W 3 Chen, Anderson 1450 149 0.30 1.0 4.5 4.5
6 B 15 Pan, Alexander Hanru 1355 54 0.42 1.0 5.5 4.0
var = 96, PRtg=1585 1184 2.61 5.5 18.5

18 Barry, Jacob , K=34, Elo=1296, ID=15626
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 145 0.31 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Chen, Anderson 1450 154 0.29 0.0 2.0 4.5
4 B 11 Tang, Kevin 1372 76 0.40 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Smith, Scott R 1381 85 0.38 1.0 4.0 3.0
6 B 4 Tang, Tracy 1447 151 0.30 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1307 1182 2.60 4.0 16.0

19 Bhatt, Daksh , K=34, Elo=1270, ID=17096
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Wang, Yang 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Tang, Tracy 1447 177 0.27 1.0 2.0 5.0
3 B 12 Zhao, Oliver 1371 101 0.36 0.0 2.0 4.0
4 W 6 Yuan, Hong 1419 149 0.30 0.5 2.5 2.5
5 B 22 Tizard, James 1199 71 0.60 0.0 2.5 4.0
6 W 36 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 2.5 3.5
var = -31, PRtg= 849 906 3.37 2.5 12.5

20 Wang, Alex Xinyang , K=34, Elo=1252, ID=17338
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Wei, Alice 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 Smith, Scott R 1381 129 0.33 0.0 1.0 3.0
3 W 44 Zhang, Mark Haotian 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 15 Pan, Alexander Hanru 1355 103 0.36 0.0 2.0 4.0
5 W 35 Lu, Luna 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 11 Tang, Kevin 1372 120 0.34 0.0 2.0 3.0
var = -61, PRtg= 560 685 3.79 2.0 10.0

21 Zhao, Nicole Xiaoyin, K=35, Elo=1209, ID=17328
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Xu, Luna 0 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 6 Yuan, Hong 1419 210 0.23 0.0 0.5 2.5
3 B 40 Wang, Yang 0 400 0.92 1.0 1.5 2.5
4 W 36 Mei, Zihan 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 10 Fan, Eric 1379 170 0.28 0.0 2.5 3.5
6 W 28 Thorburn, Emma 1068 141 0.69 1.0 3.5 2.5
var = -17, PRtg= 701 644 3.96 3.5 11.0

22 Tizard, James , K=36, Elo=1199, ID=17998
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Patdu, Ariel A 1467 268 0.17 0.0 0.0 4.5
2 B 37 Meng, Harrison Xiang 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 242 0.20 0.5 1.5 3.5
4 B 29 Sun, Taoran Ethan 935 264 0.82 1.0 2.5 1.5
5 W 19 Bhatt, Daksh 1270 71 0.40 1.0 3.5 2.5
6 W 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 254 0.19 0.5 4.0 4.0
var = 47, PRtg=1219 1094 2.70 4.0 12.5

23 Zhou, Adele , K=36, Elo=1162, ID=17082
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 291 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 36 Mei, Zihan 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 B 32 Madhavan, Kugan 816 346 0.89 0.5 0.5 1.5
4 W 40 Wang, Yang 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
5 B 38 Perera, Ranya 0 400 0.92 1.0 1.5 1.0
6 W 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 57 0.58 0.0 1.5 3.0
var = -104, PRtg= 369 562 4.38 1.5 4.0

24 Yuan, Paul , K=37, Elo=1129, ID=17199
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Chen, Anderson 1450 321 0.13 0.0 0.0 4.5
2 B 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
3 W 27 Xiao, Leo Yi 1077 52 0.57 1.0 1.5 1.5
4 W 10 Fan, Eric 1379 250 0.19 0.0 1.5 3.5
5 B 40 Wang, Yang 0 400 0.92 0.0 1.5 2.5
6 W 32 Madhavan, Kugan 816 313 0.86 1.0 2.5 1.5
var = -41, PRtg= 730 787 3.59 2.5 7.5

25 Sun, Wanyao Sarah , K=37, Elo=1123, ID=17427
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Tang, Tracy 1447 324 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 38 Perera, Ranya 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 6 Yuan, Hong 1419 296 0.15 0.0 1.0 2.5
4 W 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 14 Radich, Julius 1360 237 0.20 1.0 3.0 2.5
6 W 44 Zhang, Mark Haotian 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 829 704 3.24 4.0 11.0

26 Rehansi, D P Sayuni , K=37, Elo=1105, ID=17149
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 336 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 41 Wei, Alice 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 11 Tang, Kevin 1372 267 0.18 0.0 1.0 3.0
4 B 35 Lu, Luna 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 W 29 Sun, Taoran Ethan 935 170 0.72 1.0 2.0 1.5
6 B 23 Zhou, Adele 1162 57 0.42 1.0 3.0 1.5
var = -11, PRtg= 818 818 3.28 3.0 8.0

27 Xiao, Leo Yi , K=38, Elo=1077, ID=17174
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 40 Wang, Yang 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
3 B 24 Yuan, Paul 1129 52 0.43 0.0 0.5 2.5
4 W 30 Dissanayake, W D Sri 922 155 0.71 1.0 1.5 2.0
5 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -23, PRtg= 684 684 2.06 1.5 5.5

28 Thorburn, Emma , K=38, Elo=1068, ID=17849
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Ray, Charlotte 1402 334 0.12 0.5 0.5 0.5
2 B 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 1 Patdu, Ariel A 1467 399 0.08 0.0 1.5 4.5
4 B 13 Tao, Junqing Jerome 1363 295 0.15 1.0 2.5 3.5
5 W 8 Wang, Lucas 1397 329 0.12 0.0 2.5 4.0
6 B 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 141 0.31 0.0 2.5 3.5
var = 30, PRtg=1083 1140 1.70 2.5 11.0

29 Sun, Taoran Ethan , K=41, Elo= 935, ID=17428
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Wang, Lucas 1397 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Fan, Eric 1379 400 0.08 0.5 1.5 3.5
3 B 2 Wang, Cherry Ruichen 1453 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 W 22 Tizard, James 1199 264 0.18 0.0 1.5 4.0
5 B 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 170 0.28 0.0 1.5 3.0
6 W 39 Serron, Nahuel Lino 0 400 0.92 0.0 1.5 2.5
var = -4, PRtg= 896 1089 1.62 1.5 8.5

30 Dissanayake, W D Sri, K=41, Elo= 922, ID=17220
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Smith, Scott R 1381 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 44 Zhang, Mark Haotian 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 41 Wei, Alice 0 400 0.92 0.0 0.0 1.0
4 B 27 Xiao, Leo Yi 1077 155 0.29 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 1171036616 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 37 Meng, Harrison Xiang 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = -86, PRtg= 252 492 3.13 2.0 3.0

31 Wang, Carol Huixin , K=41, Elo= 918, ID=17775
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Fan, Eric 1379 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 8 Wang, Lucas 1397 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 38 Perera, Ranya 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 43 Zhang, Lucas Boyu 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 B 37 Meng, Harrison Xiang 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 14 Radich, Julius 1360 400 0.08 0.5 2.5 2.5
var = -20, PRtg= 632 689 3.00 2.5 6.5

32 Madhavan, Kugan , K= 0, Elo= 816, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Tang, Kevin 1372 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 13 Tao, Junqing Jerome 1363 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 W 23 Zhou, Adele 1162 346 0.11 0.5 0.5 1.5
4 B 7 Ray, Charlotte 1402 400 0.08 1.0 1.5 0.5
5 W 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 400 0.08 0.0 1.5 3.5
6 B 24 Yuan, Paul 1129 313 0.14 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1119 1312 0.57 1.5 5.0

33 Huang, Selina , K=43, Elo= 806, ID=17851
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Zhao, Oliver 1371 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Radich, Julius 1360 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 B 4 Tang, Tracy 1447 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 44 Zhang, Mark Haotian 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 B 41 Wei, Alice 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 16 Nimmakayala, Srirama 1317 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 34, PRtg= 916 916 2.16 3.0 8.0

34 Beier, Thomas , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Tao, Junqing Jerome 1363 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 11 Tang, Kevin 1372 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Smith, Scott R 1381 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 B 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 W 15 Pan, Alexander Hanru 1355 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 B 8 Wang, Lucas 1397 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1385 1385 0.48 3.0 14.0

35 Lu, Luna , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Radich, Julius 1360 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 12 Zhao, Oliver 1371 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 8 Wang, Lucas 1397 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 20 Wang, Alex Xinyang 1252 400 0.08 1.0 3.0 2.0
6 B 9 Smith, Scott R 1381 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1436 1311 0.48 4.0 12.0

36 Mei, Zihan , K= 0, Elo= 0, ID=16717
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Pan, Alexander Hanru 1355 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Zhou, Adele 1162 400 0.08 1.0 1.0 1.5
3 W 13 Tao, Junqing Jerome 1363 400 0.08 0.5 1.5 3.5
4 B 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 -- 0 not played 1171036616 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 B 19 Bhatt, Daksh 1270 400 0.08 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1272 1272 0.40 3.5 10.0

37 Meng, Harrison Xiang, K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Nimmakayala, Srirama 1317 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 22 Tizard, James 1199 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 14 Radich, Julius 1360 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 38 Perera, Ranya 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 B 30 Dissanayake, W D Sri 922 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 680 953 0.90 1.0 3.0

38 Perera, Ranya , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Zhang, Charles 1301 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 B 37 Meng, Harrison Xiang 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 23 Zhou, Adele 1162 400 0.08 0.0 0.0 1.5
6 -- 0 not played 1171036616 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 101 901 0.82 1.0 1.0

39 Serron, Nahuel Lino , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Barry, Jacob 1296 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Yuan, Paul 1129 400 0.08 0.5 0.5 2.5
3 W 7 Ray, Charlotte 1402 400 0.08 1.0 1.5 0.5
4 B 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.08 0.0 1.5 4.0
5 W 13 Tao, Junqing Jerome 1363 400 0.08 0.0 1.5 3.5
6 B 29 Sun, Taoran Ethan 935 400 0.08 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1151 1208 0.48 2.5 7.5

40 Wang, Yang , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Bhatt, Daksh 1270 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 27 Xiao, Leo Yi 1077 400 0.08 0.5 0.5 1.5
3 W 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 400 0.08 0.0 0.5 3.5
4 B 23 Zhou, Adele 1162 400 0.08 1.0 1.5 1.5
5 W 24 Yuan, Paul 1129 400 0.08 1.0 2.5 2.5
6 B 5 Ng, Lok Jim (Lauren) 1441 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1158 1215 0.48 2.5 7.5

41 Wei, Alice , K= 0, Elo= 0, ID=0
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Wang, Alex Xinyang 1252 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 26 Rehansi, D P Sayuni 1105 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 30 Dissanayake, W D Sri 922 400 0.08 1.0 1.0 2.0
4 W 14 Radich, Julius 1360 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 W 33 Huang, Selina 806 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 849 1089 0.40 1.0 4.0

42 Xu, Luna , K= 0, Elo= 0, ID=18065
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Zhao, Nicole Xiaoyin 1209 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 7 Ray, Charlotte 1402 400 0.08 1.0 1.5 0.5
3 B 15 Pan, Alexander Hanru 1355 400 0.08 0.5 2.0 4.0
4 W 8 Wang, Lucas 1397 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 B 12 Zhao, Oliver 1371 400 0.08 1.0 4.0 4.0
6 W 3 Chen, Anderson 1450 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1557 1364 0.48 4.5 15.5

43 Zhang, Lucas Boyu , K= 0, Elo= 0, ID=17426
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Yuan, Hong 1419 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 28 Thorburn, Emma 1068 400 0.08 0.0 1.0 2.5
3 B 16 Nimmakayala, Srirama 1317 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 B 31 Wang, Carol Huixin 918 400 0.08 1.0 2.0 2.5
5 W 11 Tang, Kevin 1372 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 W 12 Zhao, Oliver 1371 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1244 1244 0.48 3.0 11.0

44 Zhang, Mark Haotian , K= 0, Elo= 0, ID=17546
44th Trusts Open C-Grade, Henderson, NZL, 04/06/2022, 06/06/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1171036616 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 30 Dissanayake, W D Sri 922 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 B 20 Wang, Alex Xinyang 1252 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 B 33 Huang, Selina 806 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 W 16 Nimmakayala, Srirama 1317 400 0.08 1.0 3.0 2.0
6 B 25 Sun, Wanyao Sarah 1123 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1156 1084 0.40 3.0 10.0